Select Page

دسته: کل مطالب

از کجا لوازم آرایش عمده بخریم؟

توزیع‌کننده مترادف با عمده‌فروش نیست. همه عمده‌فروش‌ها توزیع‌کننده به شمار می‌آیند، اما همه توزیع‌کنندگان عمده‌فروش نیستند. به عبارت دیگر برخی از خرده‌فروشان و تولیدکنندگان خودشان عمل توزیع‌کنندگی عمده‌فروش را انجام می‌دهند. تفاوت خرده‌فروشی با عمده‌فروشی در این است که خرده‌فروش عموماً کالا را به مصرف‌کننده نهایی می‌رساند و در مقایسه با عمده‌فروش اهداف و برنامه تجاری مفصلی ندارد و با مقادیر بزرگ معاملات نیز سروکار ندارد.

Read More

تاریخچه آرایش زنان در ایران

استفاده از لوازم آرایش در دوران معاصر موضوع جدیدی نیست بلکه نخستین تمدن های  بشری از ادوات و وسایلی جهت زیباتر شدن استفاده می کرده اند ؛ به عنوان نمونه در نوشته های عبدالحسین زرین کوب آرایش چشم از  حدود 4500 سال قبل از میلاد مسیح در ایران رواج داشته است.  حفاری های باستان شناسانه در هفت تپه خوزستان گواه آن است که زنان ایرانی در2000 سال قبل از میلاد : مسیح از نوعی وسیله که کارکرد رژ لب امروزی را دارد استفاده می نموده اند.

Read More

تاریخچه ی آرایش و زیبایی در جهان

نگاهی به تاریخ زندگی بشر نشان می دهد مقوله ی آرایش ) البته نه لزوماً به معنای امروزین آن( در همه ی اعصار مورد توجه انسانها بوده چه زن، چه مرد، چه پیر و چه جوان . برخی نظریه پردازان بر خلاف تصور عامه، که آرایش را پدیده ای زنانه میدانند ، بر این باورند که آرایش در تاریخ اولیه ی بشر به جای آنکه مفهومی زنانه و مبتنی بر زیبایی شناسی باشد بیشتر برای تفکیک هویتها و تعلق های قبیله ای و طایفه ای به کار می رفته است . در جامعه های بدوی، که در آن رقابتهای اقتصادی و اجتماعی و رقابتهای جنسی وجود نداشت ، هم زنان و هم مردان بدنهای خود را آرایش و تزیین می کردند اما نه برای زیبایی . این پدیده به سبب نیازی بود که از شرایط کار در جامعه بدوی پیش از تاریخ سرچشمه می گرفت . در آن زمان برای هر فرد که به یک گروه خویشاوندی وابسته بود، لازم بود با چنین شیوهایی نشانه گذاری شود. نشانه گذاریها،  عضو خویشاوند هر گروه یا گروه کاری را شناسایی می کرد.

Read More