اپیلیدی و لیدی شیور ها

 دستگاهی الکتریکی برای موزدایی است که این کار را با کندن مو انجام می‌دهد. از این نظر کارکرد آن مشابه موم (وکس)است با این تفاوت که موم انداختن مو را از اپیتلیوم که قسمتی از روپوست است جدا می‌کند اما اپیلاتور این کار را نمی‌کند. اپیلاتورهای امروزی قطعه‌هایی که نیاز به تعویض داشته باشند، ندارند. اپیلاتورها در انواع برقی، باتری و قابل شارژ عرضه می‌شوند.

نمایش دادن همه 6 نتیجه