Select Page

همه چیز در باره رنگ مو

همه چیز در باره رنگ مو

انواع رنگ مو

محصولات رنگ مو به طور کلی 2 دسته هستند: بدون اکسایشی و اکسایشی. طبقه بندي رنگ مو  بدون اکسیداسیون موقتی و نیمه دایمی هستند(سنتی). طبقه بندي رنگ موي اکسایشی (فقط رسوب) نیمه دایمی و دایمی هستند(بلند شدن و رسوب کردن). همه این محصولات، به جز رنگ موقتی، نیاز به تست حساسیت دارند.

روشن کننده‌ها، رنگ موهاي فلزي و رنگهاي طبیعی هر یک ترکیب شیمیایی منحصر به فرد خود را دارند، و به نوبه خود روي نتیجه رنگ آخري تاثیر میگذارند. این که چه قدر طول خواهد کشید در این فصل مورد بحث قرار میگیرند.

همه محصولات رنگ موي دایمی و روشن کنندهها شامل توسعه دهنده یا عامل اکسیداسیون و ترکیب قلیایی میشوند. نقش ترکیبات قلیایی آمونیاك در زیر آمده است.

  • کوتیکول را بلند میکند، طوري که رنگ مو میتواند در کورتکس نفوذ کند.
  • خشکی را در مو افزایش میدهد.
  • وقتی که رنگ مو هیدروژن پروکسید ترکیب میشود، پروکسید قلیایی شده و تجزیه می شود .

هنگامی که پروکسید قلیایی میشکند ملانین را بیرنگ کرده، روشن شدن روي میدهد.

رنگ موي موقتی

افرادي که میخواهند موي زرد یا تونهاي ناخواسته را خنثی کنند یا مولکولهاي رنگدانه از نفوذ لایه کوتیکول جلوگیري و پوشش کمی دهند که، با شامپو کردن از بین برود، رنگ موي موقتی یا غیردایمی انتخاب خوبی است.

رنگ موي نیمه موقتی

رنگ موي نیمه موقتی فلسها را بلند نمیکند، فقط رنگ موي اکسایشی رسوب است که با پروکسید ترکیب میشود و در شامپوهاي متعددي فرموله میشود. مولکولهاي رنگدانه براي نفوذ جزئی بافت مو به اندازه کافی کوچک هستند و در لایه کوتیکول نفوذ م یکنند، در طول شامپو کردن روي مو پخش میشوند، سپس با شامپو ناپدید می‌شوند.

موي سفید

موي سفید مویی است که رنگدانه خود را از دست داده است و به طور عادي با بالا رفتن سن در ارتباط است.، وقتی سن فرد بالا میرود، موي برخی افراد کاملا سفید میشود و برخی دیگر درصد خاصی از رنگدانه را حفظ میکند. موي سفید نیاز به توجه خاصی در فرموله کردن رنگ مو دارد.

رنگ موي نیمه دایمی به صورت ژل، کرم یا مایع یافت میشود.

رنگ موي دایمی

رنگ موي دایمی رنگ را روشن میکند و در همان زمان در بافت مو رسوب می کند، زیرا آن ها قلیاییتر از رنگهاي نیمه موقتی هستند و معمولا با حجم بالاي هیدروژن پراکسید ترکیب می – شوند. رنگ موي دایمی براي انطباق، روشن کردن و پوشاندن موي سفید استفاده می شود .

محصولات رنگ مو دائمی نیاز به تست حساسیت 24 ساعته تا 48 ساعته قبل از کاربرد دارد.

رنگ موهاي طبیعی و فلزي

رنگ موهایی که به طور کلی در سالن استفاده میشود، بیشتر رنگ موهاي دایمی هستند، اما باید با رنگهاي طبیعی یا گیاهی و فلزي آشنا باشید. به رنگ موهاي فلزي رنگهاي درجهاي نیز گفته میشود. استفاده مکرر این نوع رنگها میتواند رنگ مایل به خاکستري یا سبز ایجاد کنند.

– انواع پراکسید هیدروژن

به خاطر داشته باشید، انواع مختلف پروکسید وجود دارد. محلول مایع شفاف (آب اکسیژنه ) که به کار بردن محصولات را از بطري اپلیکاتور آسان میکند. نوع کرم (اکسیدان کرم ) که کرم رنگ را منسجمتر میکنند، و به صورت ظرف و برس اپلیکاتور به کار میرود.

اکثر محصولات رنگ موي دایمی از حجم 10،20،30 یا 40 هیدروژن پروکسید براي تغییر دادن درست و توسعه دادن رنگ استفاده میکنند.

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *