Select Page

جلسه میان دوره ای مدیران شایسته اطلس طلایی ایرانیان پویا

جلسه میان دوره ای مدیران شایسته اطلس طلایی ایرانیان پویا

مدیران شایسته اطلس طلایی ایرانیان پویا

هر مدیری سبک کاری خودش را دارد، در عین حال دانستن دانش مدیریت و قلق‌های آن، به مدیران کمک می‌کند هوشمندانه‌تر و مدبرانه‌تر مدیریت کند. مدیران مختلف در انجام کار خود با چالش‌های متعددی رو به رو می‌شدند که بسیاری از آنها را در شغل‌های قبلی خود تجربه نکرده‌اند.

شاید اکثر مدیران با سعی و خطا توانسته باشند قلق‌های کاری را آموزش ببینند ولی ممکن است برای هر کدام از این مدیران یافتن پاسخ این سوالات گران تمام شود.

شرکت های در حال توسعه فعالیت هایشان را پیش بینی می کنند و میدانند که در آینده نزدیک به تعداد زیادی مدیر و سرپرست جدید نیاز پیدا می کنیم پس آموزش های جامع در اختیار کارمند های توانمند برای سرپرست و مدیر شدن قرار میدهند و مدیران را برای شایسته شدن حمایت میکنند

در این جلسات به شما کمک می‎‌کنیم با سرعت بیشتر، با وظایف و اختیارات، الزامات قانونی و مهمترین قلق‌ها آشنا شده تا خطاهای کمتری در بخش های مختلف کار خود در جایگاه مدیر واحد مرتکب شوید.

 

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.