شهادت امام هشتم، امام شیعیان، فخر ایرانیان، ضامن آهو آقا امام رضا (ع) بر شما شیعیان واقعی آن امام همام و خانواده شما تسلیت باد.